Bon turystyczny - ważne informacje

By in
1461
Bon turystyczny - ważne informacje

Szanowni Państwo.

Od soboty (25 lipca) przedsiębiorcy mogą rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym do tego by świadczone przez Państwa usługi turystyczne były opłacane za pomocą bonu.

Jakie są wymagania:

  • Trzeba być zarejestrowanym na platformie PUE ZUS
  • realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce.
  • podmioty muszą działać legalnie, na przykład zgłoszone do odpowiedniego rejestru.
  • Przedsiębiorcy pod rygorem odpowiedzialności karnej składają przy zgłoszeniu oświadczenie, że dane które podają są zgodne z prawdą.

Aby zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS należy podać:podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko, nazwę lub firmę, adres zamieszkania (jeśli to przedsiębiorca będący osobą fizyczną), siedziby (gdy rejestruje się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), wykonywania działalności (gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby). Oprócz tego: numer NIP, PESEL, informację o wpisie do ewidencji lub właściwego rejestru, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Uwaga rejestracji możemy dokonać zdalnie.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)