Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

By in
1018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/43/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
Z ogromną radością informujemy iż obie oferty Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek złożone w konkursie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”. uzyskały pozytywną oceną i dotację w planowanej kwocie. I tak projekt : Twierdza Modlin na szlakach Mazowsza uzyskał dofinansowanie w wysokości 6000zŁ., projekt Szlak Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin dofinansowanie w wysokości 7000zł. Zabieramy się do pracy.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)