Cele i zadania

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek  serdeczne zaprasza wszystkich miłośników turystyki i agroturystyki do odwiedzenia naszych okolic.  W miejscu gdzie zbiegają się koryta trzech rzek: Wisły, Narwi i Wkry natura stworzyła doskonałe warunki do uprawiania turystyki zarówno tej aktywnej jak i rekreacyjnej, rodzinnej.  Wspaniałe tereny Puszczy Kampinoskiej, Zalewu Zegrzyńskiego czy malownicze położenie Twierdzy Modlin powodują, że z roku na rok pojawia się tutaj coraz więcej turystów.  Jak grzyby po deszczu powstają też nowe obiekty hotelowe i agroturystyczne.   Rozległe lasy i tereny Kampinosu sprzyjają powstawaniu nowych ścieżek rowerowych, turystyce konnej oraz uprawianiu narciarstwa biegowego.

To oferta nie tylko na weekend, na  długi weekend  ale i na dłuższy wypoczynek. Pomimo bliskości stolicy bogata oferta agroturystyczna stwarza możliwość odnalezienia harmonii i spokoju w rodzinnej atmosferze.

Czekamy na Ciebie, w każdy weekend i nie tylko...

Cele i zadania

Głównym celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek jest budowanie i promowanie wspólnej oferty turystycznej Nowego Dworu Mazowieckiego i jego okolic, poszerzając tym lokalny rynek usług turystycznych. Przy współpracy z podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki pragniemy stworzyć bazę informacji o ofercie turystycznej naszego regionu. By większa rzesza osób mogła się dowiedzieć i poznać nasze piękne i ciekawe tereny.

LOTTR pragnie kreować i promować pozytywny i zachęcający wizerunek obszaru objętego działalnością LOTTR m.in.  stworzenie przewodnika po okolicznych gminach, udział w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych czy organizowanie wizyt studyjnych.  

Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom rozszerzy się oferta turystyczna i rekreacyjna naszego regionu. A co za tym idzie większa rzesza turystów będzie chciała u nas odpoczywać.

Celem Organizacji LOT Trzech Rzek jest realizacja następujących zadań:

 1. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie.
 2. Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu.
 3. Promocja turystyki regionu Nowego Dworu Mazowieckiego.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 5. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju regionu.
 6. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu.
 7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
 9. Prowadzenie informacji turystycznej regionu oraz rozwijanie lokalnego systemu informacji.
 10. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 11. Wspieranie i ochrona już istniejących podmiotów branży turystycznej.
 12. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia finansowego na działalność podmiotów III Sektora szczególnie tych działających w obszarze turystyki.
 13. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki.
 14. Aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach LOT.
 15. Utworzenie i prowadzenie Lokalnej Giełdy Informacyjnej mającej na celu m.in. prowadzenie działań promocyjnych informacyjnych w zakresie turystyki na terenie działania LOT.

LOT Trzech Rzek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powołanie i prowadzenie biura LOT Trzech Rzek celem administrowania, organizacji i obsługi programów rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej.
 2. Prowadzenie punktów informacji turystycznej.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.
 4. Prowadzenie kampanii promocyjnej w zakresie turystyki, imprezy, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i promocji, organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych.
 5. Organizowanie objazdów studyjnych.
 6. Współpracę z organami administracji rządowej, z Polską Organizacją Turystyczną, z organami administracji samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.
 7. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych.