Cele i zadania

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek serdeczne zaprasza wszystkich mi這郾ik闚 turystyki i agroturystyki do odwiedzenia naszych okolic. W miejscu gdzie zbiegaj si koryta trzech rzek: Wis造, Narwi i Wkry natura stworzy豉 doskona貫 warunki do uprawiania turystyki zar闚no tej aktywnej jak i rekreacyjnej, rodzinnej. Wspania貫 tereny Puszczy Kampinoskiej, Zalewu Zegrzy雟kiego czy malownicze po這瞠nie Twierdzy Modlin powoduj, 瞠 z roku na rok pojawia si tutaj coraz wi璚ej turyst闚. Jak grzyby po deszczu powstaj te nowe obiekty hotelowe i agroturystyczne. Rozleg貫 lasy i tereny Kampinosu sprzyjaj powstawaniu nowych 軼ie瞠k rowerowych, turystyce konnej oraz uprawianiu narciarstwa biegowego.

To oferta nie tylko na weekend, na d逝gi weekend ale i na d逝窺zy wypoczynek. Pomimo blisko軼i stolicy bogata oferta agroturystyczna stwarza mo磧iwo嗆 odnalezienia harmonii i spokoju w rodzinnej atmosferze.

Czekamy na Ciebie, w ka盥y weekend i nie tylko...

Cele i zadania

G堯wnym celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek jest budowanie i promowanie wsp鏊nej oferty turystycznej Nowego Dworu Mazowieckiego i jego okolic, poszerzaj帷 tym lokalny rynek us逝g turystycznych. Przy wsp馧pracy z podmiotami dzia豉j帷ymi w dziedzinie turystyki pragniemy stworzy baz informacji o ofercie turystycznej naszego regionu. By wi瘯sza rzesza os鏏 mog豉 si dowiedzie i pozna nasze pi瘯ne i ciekawe tereny.

LOTTR pragnie kreowa i promowa pozytywny i zach璚aj帷y wizerunek obszaru obj皻ego dzia豉lno軼i LOTTR m.in. stworzenie przewodnika po okolicznych gminach, udzia w krajowych i mi璠zynarodowych targach turystycznych czy organizowanie wizyt studyjnych.

Mamy nadziej, 瞠 dzi瘯i tym dzia豉niom rozszerzy si oferta turystyczna i rekreacyjna naszego regionu. A co za tym idzie wi瘯sza rzesza turyst闚 b璠zie chcia豉 u nas odpoczywa.

Celem Organizacji LOT Trzech Rzek jest realizacja nast瘼uj帷ych zada:

 1. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie.
 2. Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu.
 3. Promocja turystyki regionu Nowego Dworu Mazowieckiego.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie plan闚 rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 5. Inicjowanie i stwarzanie dzia豉 spo貫cznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju regionu.
 6. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wsp鏊nych przedsi瞝zi耩 turystycznych regionu.
 7. Prowadzenie bada marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
 8. Inicjowanie i wsp馧tworzenie produkt闚 turystycznych regionu.
 9. Prowadzenie informacji turystycznej regionu oraz rozwijanie lokalnego systemu informacji.
 10. Propagowanie i podejmowanie dzia豉 zmierzaj帷ych do ochrony 鈔odowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 11. Wspieranie i ochrona ju istniej帷ych podmiot闚 bran篡 turystycznej.
 12. Doradztwo, organizowanie warsztat闚, szkole i wyjazd闚 studyjnych oraz udzielanie wsparcia finansowego na dzia豉lno嗆 podmiot闚 III Sektora szczeg鏊nie tych dzia豉j帷ych w obszarze turystyki.
 13. Wspieranie i nawi您ywanie wsp馧pracy z podmiotami zagranicznymi dzia豉j帷ymi w obszarze turystyki.
 14. Aktywizacja i wspieranie udzia逝 wolontariuszy we wszystkich przedsi瞝zi璚iach realizowanych w ramach LOT.
 15. Utworzenie i prowadzenie Lokalnej Gie責y Informacyjnej maj帷ej na celu m.in. prowadzenie dzia豉 promocyjnych informacyjnych w zakresie turystyki na terenie dzia豉nia LOT.

LOT Trzech Rzek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powo豉nie i prowadzenie biura LOT Trzech Rzek celem administrowania, organizacji i obs逝gi program闚 rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej.
 2. Prowadzenie punkt闚 informacji turystycznej.
 3. Prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.
 4. Prowadzenie kampanii promocyjnej w zakresie turystyki, imprezy, uroczysto軼i oraz wszelkich dzia豉 w zakresie marketingu i promocji, organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych.
 5. Organizowanie objazd闚 studyjnych.
 6. Wsp馧prac z organami administracji rz康owej, z Polsk Organizacj Turystyczn, z organami administracji samorz康owej oraz podmiotami gospodarczymi, a tak瞠 organizacjami pozarz康owymi dzia豉j帷ymi w zakresie turystyki.
 7. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych.