Niestety znów zakaz wstępu do lasu.

By in
202
Niestety znów zakaz wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do kompleksu leśno-rekreacyjnego „Dolina Wkry” w związku z zagrożeniem pożarowym.

Informujemy, że w związku z dużym zagrożeniem pożarowym Zarządzeniem Nadleśnictwa Jabłonna od 29 kwietnia do 6 maja 2020 roku obowiązuje zakaz wstępu do wszystkich lasów na terenie gminy Pomiechówek. Zakaz wstępu dotyczy również Parku „Dolina Wkry” w Pomiechówku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 26 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 6z późniejszymi zmianami.) oraz §22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r., Nr 58, poz. 405 z późniejszymi zmianami) Nadleśnictwo Jabłonna wprowadziło okresowy zakaz wstępu do lasów. Powodem wprowadzenia restrykcji jest pogłębiająca się susza, która stanowi duże zagrożenie pożarowe.

Mapa obszarów objętych zakazem wstępu dostępna jest na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

54321
(0 votes. Average 0 of 5)