Bilet Turysty

By in
263
Bilet Turysty

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r.

Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie bileto­wej lub bezpośrednio u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75,00 Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)